״כרופא מומחה, הנני שואף שמטופלי יעברו את הטיפול בצורה נעימה, חלקה ומכובדת. אני מאמין כי בעזרת הסבר בשפה פשוטה וברורה, מנה גדושה של סבלנות וניסיון קליני מוכח כי ניתן להקטין את הפחד ולצלוח את הטיפול בהצלחה״